Bơm khử lưu huỳnh

  • Desulphurization pumpTL600X-YTL(R)

    Bơm khử lưu huỳnhTL600X-YTL (R)

    Các tính năng kỹ thuật chính và ứng dụng: Bơm khử lưu huỳnh dòng YTL là loại bơm ly tâm trục ngang hút một cấp, được sử dụng chủ yếu như một loại bơm tuần hoàn tháp hấp thụ trong thiết bị FGD ướt. Nó có ưu điểm là dải lưu lượng rộng, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng. Dòng máy bơm được trang bị giá đỡ X nhỏ gọn, có thể tiết kiệm không gian hiệu quả so với các máy bơm bùn khác. Máy bơm có cấu tạo đơn giản và bảo trì thuận tiện.
  • Desulphurization pump 800X-YTL(R)

    Bơm khử lưu huỳnh 800X-YTL (R)

    Các tính năng kỹ thuật chính và ứng dụng: Bơm khử lưu huỳnh dòng YTL là loại bơm ly tâm trục ngang hút một cấp, được sử dụng chủ yếu như một loại bơm tuần hoàn tháp hấp thụ trong thiết bị FGD ướt. Nó có ưu điểm là dải lưu lượng rộng, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng. Dòng máy bơm được trang bị giá đỡ X nhỏ gọn, có thể tiết kiệm không gian hiệu quả so với các máy bơm bùn khác. Máy bơm có cấu tạo đơn giản và bảo trì thuận tiện. Tiết kiệm năng lượng ...