Bơm bùn SiC

 • SiC Slurry pump fittings 01

  Phụ kiện bơm bùn SiC 01

  Các tính năng kỹ thuật chính và CÔNG DỤNG của máy bơm LYT: tất cả các bộ phận tiếp xúc với môi chất được làm bằng silicon cacbua, chống mài mòn và chống ăn mòn, tuổi thọ máy bơm lâu dài; Thiết bị điều chỉnh hướng trục được cung cấp để giữ cho máy bơm hoạt động ở điểm hiệu quả thông qua việc điều chỉnh hướng trục của các bộ phận quá dòng; Mật độ của bánh công tác silic cacbua thấp, mức độ xáo trộn hoạt động của trục nhỏ, hoạt động của bơm ổn định hơn; Có một khoảng trống lớn hình nón giữa ...
 • SiC Slurry pump fittings 02

  Phụ kiện bơm bùn SiC 02

  Các tính năng kỹ thuật chính và CÔNG DỤNG của máy bơm LYT: tất cả các bộ phận tiếp xúc với môi chất được làm bằng silicon cacbua, chống mài mòn và chống ăn mòn, tuổi thọ máy bơm lâu dài; Thiết bị điều chỉnh hướng trục được cung cấp để giữ cho máy bơm hoạt động ở điểm hiệu quả thông qua việc điều chỉnh hướng trục của các bộ phận quá dòng; Mật độ của bánh công tác silic cacbua thấp, mức độ xáo trộn hoạt động của trục nhỏ, hoạt động của bơm ổn định hơn; Có một khoảng trống lớn hình nón giữa ...
 • SiC Slurry pump fittings 03

  Phụ kiện bơm bùn SiC 03

  Các tính năng kỹ thuật chính và CÔNG DỤNG của máy bơm LYT: tất cả các bộ phận tiếp xúc với môi chất được làm bằng silicon cacbua, chống mài mòn và chống ăn mòn, tuổi thọ máy bơm lâu dài; Thiết bị điều chỉnh hướng trục được cung cấp để giữ cho máy bơm hoạt động ở điểm hiệu quả thông qua việc điều chỉnh hướng trục của các bộ phận quá dòng; Mật độ của bánh công tác silic cacbua thấp, mức độ xáo trộn hoạt động của trục nhỏ, hoạt động của bơm ổn định hơn; Có một khoảng trống lớn hình nón giữa ...
 • SiC_Slurry_pump 150LYT

  SiC_Slurry_pump 150LYT

  Các tính năng kỹ thuật chính và CÔNG DỤNG của máy bơm LYT: tất cả các bộ phận tiếp xúc với môi chất được làm bằng silicon cacbua, chống mài mòn và chống ăn mòn, tuổi thọ máy bơm lâu dài; Thiết bị điều chỉnh hướng trục được cung cấp để giữ cho máy bơm hoạt động ở điểm hiệu quả thông qua việc điều chỉnh hướng trục của các bộ phận quá dòng; Mật độ của bánh công tác silic cacbua thấp, mức độ xáo trộn hoạt động của trục nhỏ, hoạt động của bơm ổn định hơn; Có một khoảng trống lớn hình nón giữa ...
 • SiC_Slurry_pump 200LYT

  SiC_Slurry_pump 200LYT

  Các tính năng kỹ thuật chính và CÔNG DỤNG của máy bơm LYT: tất cả các bộ phận tiếp xúc với môi chất được làm bằng silicon cacbua, chống mài mòn và chống ăn mòn, tuổi thọ máy bơm lâu dài; Thiết bị điều chỉnh hướng trục được cung cấp để giữ cho máy bơm hoạt động ở điểm hiệu quả thông qua việc điều chỉnh hướng trục của các bộ phận quá dòng; Mật độ của bánh công tác silic cacbua thấp, mức độ xáo trộn hoạt động của trục nhỏ, hoạt động của bơm ổn định hơn; Có một khoảng trống lớn hình nón giữa ...
 • SiC Slurry pump 250LYT

  Bơm bùn SiC 250LYT

  Các tính năng kỹ thuật chính và CÔNG DỤNG của máy bơm LYT: tất cả các bộ phận tiếp xúc với môi chất được làm bằng silicon cacbua, chống mài mòn và chống ăn mòn, tuổi thọ máy bơm lâu dài; Thiết bị điều chỉnh hướng trục được cung cấp để giữ cho máy bơm hoạt động ở điểm hiệu quả thông qua việc điều chỉnh hướng trục của các bộ phận quá dòng; Mật độ của bánh công tác silic cacbua thấp, mức độ xáo trộn hoạt động của trục nhỏ, hoạt động của bơm ổn định hơn; Có một khoảng trống lớn hình nón giữa ...